top of page

TRAMADOL

آلبوم ترامادول شاهین نجفی

Tramadol is Shahin Najafi’s 5th album and it was released on October 7, 2013. The genres of this pop art album are progressive rock and pop rock. This album speaks about love and the relationship between people and society with a poetic language. Tramadol like many other Shahin’s works is a combination of eastern melodies with western music!

Tramadol
Tramadol
Tramadol
Tramadol
Tramadol
Tramadol
Tramadol

اینگونه

از فحش راننده تاکسی به من
از متلک جنسی من به زن
از بوق ممتد و بی اختیار
از هرزه گاز یه موتور سوار
از آب میوه و طعم اسید
احساس رخوت و دردی شدید
در مهره های کژ تو کمر / از این دم و بازدم بی ثمر
احساس خوب کمی خودکشی /  یا سیم آخر و آدم کشی
اعدام این زن زیر پتو / با طعم خوابیدن از رو به رو
خط روی ماشین همسایه ها / تعقیب روز و شب سایه ها
هر شب تجاوز به یک خاطره / از هم دریده شدن یکسره

اینگونه بی تو ببین چنگ بر آسمان می زنم بی محابا

سیل عرق زیر این روسری / چشمان هیز دو تا مشتری
تشویشم از خشم تند پدر / عاشق شدن زیر خط خطر
آتش شدن زیر حجم تنت / با بوی تند پس گردنت
سنگینی چشم تو روی من / آثار چنگ تو روی بدن
در جنگ مغموم دیوانه ها / آوار معصوم این خانه ها
در پشت لرز لب سرخ من / این بوسه را با تو آتش زدن
رویای بیهوده بوسه ها / ماهی شدن پیش این کوسه ها
با سوز در سوگ تو سوختن / در حکم یک نعره لب دوختن

اینگونه بی تو ببین چنگ بر آسمان می زنم بی محابا

INGOONEH

Ingooneh (like this)

From the taxi driver’s cuss to me
From my sexual-verbal harassing the women
From the spontaneous and nonstop hooting
From a motorcyclist gassing pointlessly
From the fruit juice and the acid taste
Feeling acedia and an extreme pain
In my crooked lumbar vertebrae
From this reliefless inhale and exhale
The good sentiment of a little suicide
Or going insane and homicide
Execution of this woman under the blanket
And the taste of sleeping face to face
Scratching the neighbor's cars
Chasing the shadows day and night
Every night raping a memory
Getting ripped apart at once
 
Look, like this without you I grasp the sky fearlessly

Flood of sweat under this scarf
The lustful eyes of two customers
My anxiety of father’s extreme rage
Falling in love under the danger line
Enflaming under mass of your body
With the pungent smell of your nape
The weight of your glance on me
Your nail scratches on the body
At the doleful battle of lunatics
The innocent collapse of these houses
Behind the trembles of my red lips
Setting this kiss on fire with you
The vain dream of the kisses
Turning into fishes next to these sharks
Burning plaintively in your grief
Sewing the lips as a yell

Look, like this without you I grasp the sky fearlesslyTranslation by: Nick Rastin

موزیک ویدیو اینگونه

INGOONEH MUSIC VIDEO

Music and Lyrics: Shahin Najafi
Arrangement:  Majid Kazemi
Music Video:  Shahryar Ahadi

AASI

عاصی

به چشم های تو بیخود نشست و سخت گریست
و پرید توی میدان مین و شکست تابلوی ایست
گذشت درگذشت و درآمیخت با طناب
خزید توی خودش با گونه های خیس از آب
نگاه کرد و هیچ را در اغوش خود فشرد
و پوزخند زد به زندگی و عاشقانه مرد

به بوسه هایی که بوی زخم می دادند  
به  زخم های چرک کرده که در یادند
به یاد تو  از در و دیوار  طعنه خوردن    
به  بوف کور کز کرده  در تن من
به موریانه  گی  و جان کندن در این چوب
به بی صدا گریه  کردن  این مرد مصلوب

نه نه نه نه
نه نه نه نه

ما فراموش شدگانیم جز نعره سلاحی نیست
ما زنده کفن شده گانیم  جز دریدن راهی نیست
خدای را ببر از یاد  که براو پناهی نیست

نه نه نه نه
نه نه نه نه
 
معجزکی در کار نیست ما کشتی  شکستگانیم
ای باد شرطه برخیز
نجات دهنده مرده است
 
تاریخ را چشمان من می سازد
چونان عاصی ام که بر گرده ام بگذار تمامی معاصی جهان را
من برده ی آزادی ام

Music & Lyrics: Shahin Najafi

Arrangement: Majid Kazemi

 

Aasi (Rebel)

For your eyes he sat down unconsciously and cried hard
and jumped in the minefield and broke the stop sign
he passed, passed away and merged with the rope
he crawled into himself with cheeks wet from water
he looked and tightly embraced nothing
and he smirked at life and died romantically

To the kisses that smelled of wound
to the infected wounds  that are in the memory
in your memory getting taunted by the wall and the door
to the blind owl crouching in my body
to the being like a termite and dying in agony in this wood
to the silent crying of this crucified man

No No No No
No No No No

We are the forgotten ones there is no weapon except roar
we are wrapped alive in shroud there is no way except ripping
get God out of your mind as there is no refuge in him

No No No No
No No No No

There will be no little miracle we are on a broken ship
O the favourable wind arise
the savior is dead

History is made by my eyes
I am such a rebel that place on my shoulders all the sins of the world
I am the slave of freedom

ZAAR MIZANAM

Music & Lyrics: Shahin Najafi

Arrangement: Majid Kazemi

زار میزنم

 

از بچه ای که در رحمت زار میزند 

 از گرگ خسته ی مستتر میان تنم

از بوی تند خشم زنی مثل تو

       تا ناامیدی من از مرد بودنم

این جانور که برای تو شعر می شود  

  در خود فرو ریخته شده گیج می زنم

این گونه گاه رسول رسالت عبث

  در چندش مقدس خویش جان می کنم

ما را به نیمه ی پر لیوان چکار  

   این باقی سمی ست که پیشتر خورده اند

ساقی تمام کن قصه را که رو شده است 

انان که خراب تو بودند مرده اند

از بچه ای که در رحمت زار می زند

از گرگ بغض کرده توی پیرهنم

از جنگ من برای فراموش کردنت

از اشک هایت برای فراموش کردنم

بعد از من بشین و به حافظ گریه کن

با یاد بوسه ها ولب و بوی گردنم

بعد از من و این زخم های در گلو 

  بعد از من و فریاد های مردنم

آلوده کن تمام مردان شهر را  

   آلوده به این ویروس بیرحم تا

برحجم رنجی که بر ماست بنگرند

آنان که دچار تو بودند مرده اند

از بچه یتیمی که منم و زار می زنم

  این عنکبوت کلافه که تار می تنم

این جانور گرفتار در دام خویش

   این آنکه به انتها رسیده این منم

TRAMADOL

Music & Lyrics: Shahin Najafi

Arrangement: Majid Kazemi

ترامادول

زندگی  خود را تباه کن

باز با من اشتباه کن

 

بمک مرا و قی شو شعر در رگی که 

شکنجه  شو در هیبت سگی که

 

گناه شو از عدم هبوط  کن 

به ظلع چندم جهان سقوط کن

 

کراوات این پنگوئن  را جر بده 

کنار این گاو محترم قر بده

 

به هرچه استخوان ست تر بزن

موی بور مقعده ملکه را فر بده

 

درخت شو دول سبز  تکسیم ترکیه

تفنگ گریه شو  جگر های سوریه

 

به لختی  چشمت به تلخی بادام

تجاوز به  رویای تو در ویتنام

 

غول رودس عمو سام را هو بکن

دفاع از حقوق انسان  را وتو بکن

 

شهید کن خودت را با ترامادول

دوباره اشتباه کن با ترامادول

 

دوباره تباه شو با ترامادول

سیاه شو سیاه شو با ترامادول

 

باز با من اشتباه کن

زندگی  خود را تباه کن

 

باز با تو اشتباه می کنیم

زندگی خود را تباه می کنیم

 

درخت روی دار و شکفته قنداق ها

سیاست طویله ی قرمساق ها

 

به انگشت شاهزاده ها  را  بگند

به من به تو به او به ما به ایشان بخند

 

برین  به فلسفه ،هنر به هر چه بود و هست و نیست

برین به دین برین بدین نگو نپرس چند

 

زنم را حراج کن به نام مام میهن

زنت را بده به من تو شاتت را بزن

 

برو کار می نکن بپرس چیست کار

بفاک رفته را حرف مفتیست کار

 

بکش  عصا از زیر مغز این چلاق ها

بخور بکن بخواب در کنار این الاغ ها

 

شهید کن خودت را با ترامادول

دوباره اشتباه کن با ترامادول

 

دوباره تباه شو با ترامادول

سیاه شو سیاه شو با ترامادول

 

باز با من اشتباه کن

زندگی  خود را تباه کن

 

باز با تو اشتباه می کنیم

زندگی خود را تباه می کنیم

PUNEZ

Music: Shahin Najafi

Arrangement: Majid Kazemi

Lyrics: Yaghma Golrouee

پونز

حالم این روزا حالِ خوبی نیس

ت، مثل حالِ عقاب، بی‌پرواز

شکلِ حالِ «ژوکوند» بی‌لبخند، مثل احوالِ تار بی‌«شهناز»

 

دود می‌شه کلمبیا هر روز، بینِ نخ‌های پاکتِ کِنتم

سقط می‌‎شه ترانه‌ای هر شب توی گیلاسِ سبزِ اَبسنتم 

 

زندگیم مثلِ  بیخ‌دیواری، تو یه تاریخِ تلخِ و تکراری

با هر اسمی دوبار می‌میرم: دو «محمد»، دو بار «مختاری»

 

اون شبی که صدای «نسرین» داشت، تو یه سلول سرد می‌پژمرد

بی‌.بی‌.سی تیترِ اولش این بود: «ممه‌ی آنجلینا رو لولو بُرد!» 

 

من سفر کردم از ترانه شدن، کوچ کردم به سرزمینِ سکوت

با گذرنامه‌ای که رو جلدش جای «ایران» نوشته بود «لی‌لی‌پوت»

 

کشوری که تو اون ستاره می‌شن با دوتا فیلمِ بندتنبونی

آدماش برگزیده می‌شن با    قاشقِ داغِ روی پیشونی 

 

همه‌ی عمرشونو پُز می‌‌دن به یه لوحِ گِلیِ گندیده

«رستمن»، قاتلای «سهرابی» که به ساز اونا نرقصیده

 

 

«جَکو» با لوبیای سحرآمیز، کاشتن توی خاکِ ناباور

پیچکِ سبزشون به ابرا رسید، تا چه غولی پایین بیاد آخر 

 

شعبده‌بازی تو لباسِ سفید، دلقکی با کلاهِ شیپوری،

یه رابین‌هودِ سر به راه شده، یا گوریلِ بنفشِ انگوری... 

HARSHAB

Music: Shahin Najafi

Arrangement: Majid Kazemi

Lyrics: Mehdi Mousavi

هر شب

دارد صدایت میزند

بشنو صدایم را

بیرون بکش از زندگی و مرگ پایم را

هر بوسه ات یک قسمت از کا/بوس هایم بود/

از ابتدا معلوم بودم انتهایم را

در هر خیابان گریه کردم،گریه من را کرد/

شاید ببیند شوهر تو اشک هایم را

حالا منم !که پاک کرده رد پایم را/

می کوبم از شب ها به تو سردرد هایم را

دارم تلو دارم تلو از نیستی مستم/

حالا دکارت مسخره ثابت کند هستم

 

روحت دو قسمت شد…میان ما ترک خوردی/

خوردی به لب هایم…مرا نان و نمک خوردی

بوسیدمت ،بوسیدمت ،بوسیدمت از دور/

بوسیدمت ،بوسیدمت ،بوسیدمت از دور

هر شب کتک خوردی ،کتک خوردی،کتک خوردی

 

دست مرا از دورهای دووور می گیری/

داری تلو داری تلو از درد می میری

خاموش گریه می کنی بر سینه ی دیوار/

با بغض روشن می کنی سیگار با سیگار

باید بخوابی توی آغوشی که مجبوری/

داری تنت را داخل حمام می شوری

با گریه با خون با صدای شوهرت در تخت/

کز می کند کنج خودش این سایه بدخت

من باختم اما کسی جز ما نخواهد برد/

بوی مرا این اب و صابون ها نخواهد برد

 

روحت دو قسمت شد…میان ما ترک خوردی/

خوردی به لب هایم…مرا نان و نمک خوردی

بوسیدمت ،بوسیدمت ،بوسیدمت از دور/

بوسیدمت ،بوسیدمت ،بوسیدمت از دور

هر شب کتک خوردی ،کتک خوردی،کتک خوردی

 

حس کن مرا در دوستت دارم در گوشت/

حس کن مرا در شیطنت هایم در آغوشت

حس کن مرا در آخرین سطر از تشنج هام/

حس کن مرا حس کن مرا که مثل تو تنهام

دارد صدایت می زند …. بشنو صدایم را/

بیرون بکش از زندگی و مرگ پایم را

BAD

Music & Lyrics: Shahin Najafi

Arrangement: Majid Kazemi

بد

چیزت را به من نگو چیزت را به من نده

با پنجره  بخواب  ای سنگ جان من

من روی یاد تو که یله شده بر آسمان خط می کشم

با من تراوش روزانه ای ست که در نبود تو تکرار می شود

تقصیر خواب نیست تقدیر ما تصادفی ست که به هیچ نمی ارزد

اصلا من بعد اصلا من بد

 

گوشت روی گاز مشروب روی میز

ما چقدر غریبه شدیم که تو تحریک نمی شوی دیگر

سیگار می کشی و تنت زیر زیرپوش سفید توریت شناور است

هیچ چیزت را به من نگو  هیچ چیزت را به من نده لطفا

بگذار گمان گندم نگات در ذهن لهجه دار من

با شک به  هستی اجین شود

اصلا من بعد اصلن ما بد

 

اینجا که شعر هیچ غلطی نمی کند

من هم که مست

BIA

Music: Shahin Najafi

Arrangement: Majid Kazemi

Lyrics: Faramarz Doaei

 

Mahramaneh (Confidential)

 

What if there is a window behind my cross

What if there is a microphone inside my pocket

What if this SMS gets registered somewhere

What if the cry over the phone gets recorded

What if they witness our quarrel in the car

What if they see you in the shower

What if he divides your name with his mouth

What if the television broadcasts my secret

What if he knows something that I know!

What if the day after tomorrow, I’m «Keyhan’s» number one headline

 

What if doubt slips into my faithful heart

What if I betray your name under beatings

What if they post my forged letter

What if all these badness, weakens my heart

 

I’m bitter and the nightmare of my existence is dissolved in poison

Except you, I’m scared of all the people

Everyone with or without knowledge is a spy!

Their hands are hang knot and they kiss you

 

I wish at the end of this chill, there would be spring

I wish in your embrace there would be an escape route

I wish conceals from everyone this joy

 

I wish your love bonds with freedom

I wish it doesn’t get bad at the end of this bad story

I wish we sleep again…but for eternity…

 

What if doubt slips into my faithful heart

What if I betray your name under beatings

What if they post my forged letter

What if all these badness, weakens my heart

 

What if doubt slips into your faithful heart

What if you betray my name under beatings

What if they post your forged letter

What if all these badness, weakens your heart

wers
I’ll take the night back from you for my tomorrow

بیا

کی زندگی همش غمه
کی زندگی همش غمه
کی زندگی همش غمه
همش غمه
همش غمه
همش غمه
بیه مره یاری بدن
بیه مره یاری بدن
می دیل دیل داری بدن
کی زندگی همش غمه
کی زندگی همش غمه
ایدونیا غم می همدمه
ایدونیا غم می همدمه
ننی چجور غم دارمه
ننی چجور غم دارمه
تره می ور کم دارم
می ارزو می دیل خوشی
می ارزو می دیل خوشی
هنه کی تو بئی نیشی
هنه کی تو بئی نیشی
ا حرفه باز بوگوفتمه
ا حرفه باز بوگوفتمه
فرس مره بوسختمه بوسختمه چره نئیی تو
بئی دوباره پا گیرم
بئی دوباره پا گیرم
تی دستانه حنا گیرم حنا گیرم اگر بئی تو
بیه مره یاری بدن
بیه مره یاری بدن
می دیل دیل داری بدن
کی زندگی همش غمه
کی زندگی همش غمه
کی زندگی همش غمه
همش غمه
همش غمه
همش غمه

bottom of page